Redstone Corporate Finance is een expert met betrekking tot het oplossen van complexe financieringsvraagstukken.
Zowel op het gebied van ondernemingsfinanciering, groeifinanciering, acquisitiefinanciering, onroerend goed
financiering als project financiering heeft Redstone Corporate Finance een extensieve kennis en ervaring opgebouwd.

In de optiek van Redstone Corporate Finance dient iedere onderneming een optimale financieringsstructuur te hebben.
Dit klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dit bij het merendeel van de bedrijven niet het geval. In allerlei situaties
kan een inadequate financieringsstructuur een belangrijke negatieve invloed hebben op het succes, de waarde
maar ook de risico’s van uw onderneming. Daarom adviseert Redstone Corporate Finance haar relaties om periodiek
te checken of de financieringsstructuur van de onderneming nog wel aan de eisen voldoet. Ook hier is voorkomen
beter dan genezen, want zoals menig ondernemer heeft ervaren blijken banken vaak onwillig om mee te werken aan
een herfinanciering op het moment dat een bedrijf een moeilijkere periode meemaakt.

REDSTONE CORPORATE FINANCE     ROB MAASSEN   M 06 55 111 321     FRANS SCHUT   M 06 22 470 798