Een Management Buy-Out (MBO) houdt in dat een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door het zittende management van die onderneming. Bij een Management Buy-In (MBI) wordt een onderneming geheel of gedeeltelijk overgenomen door extern management. Als alternatief voor een strategische verkoop neemt het aantal MBO/MBI transacties de laatste jaren sterk toe, mede doordat een MBO gezien wordt als een transactievorm waarbij de continuÔteit van de onderneming het best gewaarborgd is.

Redstone Corporate Finance heeft in haar 10-jarige bestaan inmiddels meer dan dertig MBOís/MBIís gestructureerd en geÔmplementeerd en kan dan ook beschouwd worden als een zeer ervaren partij op dit gebied. Zo heeft Redstone Corporate Finance als adviseur opgetreden bij de MBOís/MBIís van onder andere Gispen, Vitae Groep, Pecoma Automatisering en Meta Media.

Daar het succesvol effectueren van een MBO/MBI een kritisch proces is (denk hierbij aan de onderhandelingen met de verkoper, banken en eventueel venture capital partijen) is de keuze van de juiste adviseur vaak essentieel. Het imposante track record van Redstone Corporate Finance op het gebied van het succesvol structureren en implementeren van MBOís/MBIís is het resultaat van een combinatie van kwaliteiten, zoals onderhandelingsvaardigheid, dealstructurering, procesmanagement en overtuigingskracht.

Indien u een MBO/MBI overweegt kunt u contact met ons opnemen. In een vrijblijvend gesprek zullen wij zonder voorbehoud onze professionele en onafhankelijke visie op de propositie geven en u wijzen op mogelijkheden, onmogelijkheden, valkuilen etc. Ten aanzien van onze eventuele betrokkenheid zullen wij aangeven op welke gebieden onze toegevoegde waarde ligt.

REDSTONE CORPORATE FINANCE     ROB MAASSEN   M 06 55 111 321     FRANS SCHUT   M 06 22 470 798